Aktualności

Azbest do usunięcia
2014-06-13
Azbest do usunięcia

Rok 2014 jest kolejnym kiedy to beneficjenci mogli starać się o dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu. Tym razem na to działania przeznaczono prawie 3,86 mln zł, z czego prawie 1,6 mln zł to środki z WFOŚiGW w Olsztynie. Pozostała kwota, czyli 2,27 mln zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O dotacje mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadają opracowany i przyjęty uchwałą rady odpowiedni program usuwania azbestu i wyrobów zawierających ten groźny minerał. W ramach programu przewidziano dofinansowanie do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak cena za jedną tonę usuniętych wyrobów azbestowych nie powinna być wyższa niż 680 zł.

W 2014 roku z pomocy finansowej skorzysta 75 samorządów. Tym samym materiały zawierające ten groźny minerał zniknie z 1133 budynków w regionie. Wśród samorządów najwięcej w tym roku - 155 ton - planuje usunąć gmina Wieliczki, ubiegłoroczny rekordzista, który w 2013 pozbył się 236 ton materiałów zawierających azbest.

W poniedziałek w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie podpisano pierwszą umowę tym roku. Tym razem z gminą Purda. - W tym roku z naszego terenu zostanie usunięte ponad 40 ton azbestu – zapowiada Jerzy Laskowski, wójt gminy Purda. – Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku kolejny raz będziemy chcieli sięgnąć po dotację.

We wtorek podpisano kolejną umowę dofinansowania - z gminą Iłowo Osada. W tym roku samorząd ten planuje usunąć ponad 101 tom materiałów zawierających ten groźny minerał.źródło: komunalny.pl

  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans