Aktualności

Na Mazowszu coraz mniej azbestu
2013-12-03
Na Mazowszu coraz mniej azbestu
Jego włókna są bardzo małe i niewidoczne dla oka. Wdychanie pyłu natomiast może stać się przyczyną śmiertelnych chorób. O szkodliwości azbestu wie dziś już chyba każdy.

Stopniowo udaje się również eliminować wyroby produkowane przy użyciu tego materiału. Dzięki „Programowi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” usunięto oraz unieszkodliwiono na Mazowszu ponad 23 tys. ton azbestu.

W 1997 r. wprowadzono ustawę o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, która wstrzymywała nie tylko sprowadzanie tego materiału na teren kraju, ale również jego produkcję i obrót gotowymi wyrobami. Tym samym rozpoczęto działania eliminujące tę substancję z gospodarstw domowych. Mieszkańcy Mazowsza zostali zobligowani do informowania wójta, burmistrza czy prezydenta miasta o ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Pozostałe podmioty takie dane powinny przedkładać marszałkowi województwa.

Dzięki specjalnej bazie azbestowej, do której wprowadzane są informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest, możliwa jest stała kontrola działań w kierunku całkowitego wyeliminowania ich z gospodarstw. Zawiera ona m.in. wykaz akt prawnych oraz instrukcji sporządzania informacji o posiadanych wyrobach azbestowych. Umieszczono tam również publikacje naukowe – poradniki oraz filmy, dzięki którym każdy będzie mógł dowiedzieć się, w jaki sposób eliminować szkodliwe wyroby oraz skąd otrzymać dofinansowanie na ten cel. Dane z bazy są zadowalające, ponieważ z roku na rok z terenów Mazowsza znika coraz większa ilość tej szkodliwej substancji.

Na terenie Mazowsza znajduje się obecnie ponad 758 tys. ton zinwentaryzowanego azbestu. To największa ilość tego materiału spośród wszystkich województw, a zarazem największa ilość gmin objętych inwentaryzacją (87 proc. wśród osób fizycznych i 90 proc. wśród osób prawnych na terenie województwa). Głównym celem przyjętego na Mazowszu oraz w całym kraju programu jest całkowita likwidacja azbestu do roku 2032.
 

Źródło: ciechanowInaczej.pl


  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans