Prawo

2013-08-22

Nowe wymogi dotyczące recyklingu zużytego sprzętu

Ministerstwo Ochrony Środowiska przygotowało nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ureguluje ona m.in. poziom zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Najważniejszą zmianą jest zmniejszenie liczby grup tego sprzętu, ma to ułatwić osiągnięcie wymaganych przez UE poziomów ich zbierania.
Ustawa opakowaniowa podpisana
2013-07-15

Ustawa opakowaniowa podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Nowe prawo ma usprawnić zagospodarowywanie odpadów opakowaniowych w Polsce, co pozwoli osiągnąć wymagane przez UE poziomy recyklingu.
Mniej zbędnych sprawozdań
2013-06-18

Mniej zbędnych sprawozdań

W związku z publikacją dziennika Rzeczpospolita artykułu pt. ,,Ekologia kontra bazary", inforrmujemy, że ustawa o gospodarce opokowaniami i odpadami opakowaniowymi nie przewiduje nałożenia na drobnych sprzedawców nowych obowiązków związanych z zapewnieniem poziomów odzysku i recyklingu. W stosunku do dotychczasowych przepisów, nowa ustawa upraszcza obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorców.
Rozliczenie w 2014 r. nadwyżki masy lub ilości odpadów opakowaniowych
2013-04-09

Rozliczenie w 2014 r. nadwyżki masy lub ilości odpadów opakowaniowych

Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska ws. rozliczenia w 2014 r. nadwyżki masy lub ilości odpadów opakowaniowych lub poużytkowych przekraczającej wymagany do uzyskania poziom odzysku i recyklingu tych odpadów w 2013 r.
Nowa ustawa o odpadach
2013-03-15

Nowa ustawa o odpadach

Ustawa wprowadza nowe definicje oraz wskazuje zasady dokonywania klasyfikacji odpadów
i postępowania z nimi wraz z szeregiem nowych rozwiązań prawnych, przede wszystkim podkreślających konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ułatwiających ich ponowne wykorzystanie.
Trwałość projektu współfinansowanego z funduszy europejskich
2013-03-15

Trwałość projektu współfinansowanego z funduszy europejskich

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r., stanowiło milowy krok w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturowym. Dało nam możliwość uczestnictwa w realizacji wspólnotowej polityki spójności, mającej na celu zapewnienie harmonijnego rozwoju całego terytorium Wspólnoty, w ramach działań prowadzących do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju jej regionów.
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans