Prawo

Ustawa opakowaniowa podpisana
2013-07-15
Ustawa opakowaniowa podpisana
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Nowe prawo ma usprawnić zagospodarowywanie odpadów opakowaniowych w Polsce, co pozwoli osiągnąć wymagane przez UE poziomy recyklingu.

Ustawa zawiera postanowienia unijnej dyrektywy opakowaniowej z 1994 r. Głównym jej celem jest uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych w kraju.

Rząd oraz wielu ekspertów wskazuje, że funkcjonujący dotąd system odzysku i recyklingu jest nieskuteczny i nie gwarantuje osiągnięcia przez Polskę do 2014 r. wymaganych prawem unijnym poziomów. Do tego czasu Polska musi uzyskać poziom recyklingu i odzysku dla wszystkich opakowań w wysokości odpowiednio 55 i 60 proc. Recykling opakowań szklanych oraz z papieru i tektury ma być na poziomie 60 proc., metalowych - 50 proc., opakowań z tworzyw sztucznych - 22,5 proc. i opakowań z drewna - 15 proc.

Przepisy ustawy obejmą wszystkie opakowania wprowadzone w Polsce do obrotu, bez względu na rodzaj materiału, a także powstałe z nich odpady. Ustawa zakłada, że marszałek województwa będzie prowadził rejestr przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach lub zajmują się recyklingiem lub odzyskiem. Przedsiębiorcy prowadzący recykling lub odzysk, a także eksportujący odpady opakowaniowe, będą kontrolowani.  Ustawa zawiera również regulacje dotyczące opłaty produktowej.
 

Źródło: komunalny.pl
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans