Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu ogłoszeniowego recycling.info.pl
 1. Serwis recycling.info.pl jest platformą, na której Użytkownicy mogą umieszczać ogłoszenia stanowiące oferty kupna lub sprzedaży towarów i usług branży recyklingowej.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Serwisie, należy przez to rozumieć serwis recycling.info.pl. Wydawcą Serwisu jest MEDIANET Lidia Kostempska z siedzibą w Katowicach, przy ul. Pietrusińskiego14E.
 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Użytkowniku, należy przez to rozumieć zarejestrowaną osobę zamieszczającą w Serwisie ogłoszenie/ofertę.
 4. Użytkownikiem Serwisu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
 5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 6. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie w bazie Serwisu i przetwarzanie swoich danych osobowych przez wydawcę Serwisu (MEDIANET Lidia Kostempska) na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz zgadza się otrzymywać na podany przez siebie adres e-mail newsletter portalu recycling.info.pl,a także zgadza się otrzymywać oferty handlowe za pośrednictwem Serwisu i drogą mailową.
 7. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera portalu recycling.info.pl, wysyłając odpowiedni komunikat zgodny z instrukcją zawartą w newsletterze.
 8. Serwis nie jest pośrednikiem ani stroną w transakcjach, które mogą być zawierane w następstwie skorzystania z bazy ogłoszeń opublikowanej na stronach Serwisu. Serwis umożliwia jedynie umieszczanie ogłoszeń/ofert poprzez użyczenie środków technicznych.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za oferowane produkty i usługi, ich jakość, treść ogłoszeń/ofert oraz zgodność opisów ze stanem faktycznym.
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uczciwość Użytkowników oraz ich zdolność do wywiązania się z deklaracji wynikającej z treści ogłoszenia/oferty.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podawanych przez Użytkowników (w tym imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu).
 12. Użytkownik korzystający z Serwisu nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Serwisu i jego wydawcy.
 13. Przedmiotem oferty nie mogą być towary, na obrót których nie zezwala obowiązujące prawo, przedmioty pochodzące z przestępstwa ani towary, na obrót których wymagana jest koncesja. Przedmiotem oferty nie mogą być również narkotyki, wyroby tytoniowe, alkohole, sprzęt wykorzystywany do kłusownictwa i podobne przedmioty.
 14. Treść ogłoszenia oraz załączone ilustracje nie mogą zawierać wyrazów uznawanych za wulgarne, nie mogą naruszać praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, nie mogą być obsceniczne, nie mogą być wykorzystywane do zniesławienia osoby lub grupy osób oraz nie mogą reklamować innych stron i serwisów internetowych bez wiedzy i pisemnej zgody wydawcy Serwisu. W dodanym ogłoszeniu zabrania się podawania danych kontaktowych.
 15. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny w dowolnym momencie.
 16. Korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację regulaminu. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek punktu regulaminu Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 17. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Zmieniony regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie.


Zasady umieszczania ogłoszeń

Aby umieścić ogłoszenie w serwisie recycling.info.pl, należy wypełnić formularz wpisując treść ogłoszenia oraz dane umożliwiające kontakt (rubryki oznaczone czerwoną gwiazdką). Do każdego ogłoszenia można dołączyć jedno zdjęcie.

Użytkownik ma możliwość bezpłatnego przeglądania pełnej bazy ogłoszeń za pomocą wyszukiwarki. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących funkcjonowania serwisu prosimy o kontakt.

Umieszczenie ogłoszenia jest możliwe wyłącznie po akceptacji Regulaminu Serwisu
i Zasad umieszczania ogłoszeń.
 • Lorem
 • Lorem2
 • Lorem3
 • Lorem4
 • Lorem5
 • Rohre Direct
 • Rury.com.pl
 • Eltrans