Technologie

Nowoczesna technologia z Bielska
2013-04-03
Nowoczesna technologia z Bielska
W nowym Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bielsku- Białej uruchomiona została instalacja do sortowania odpadów bazująca na  rozwiązaniach  firmy TOMRA Sorting www.tomrasorting.com , lidera innowacyjnych technologii dostarczającego wspomagane czujnikami systemy do sortowania. Instalacja ta jest jedyną w Polsce, gdzie w pełni automatycznie sortuje się kartoniki po produktach żywności płynnej, opakowania polipropylenowe (PP), polietylenowe (HDPE) oraz pierwszą, i jak dotychczas jedyną, instalacją, na której odzyskiwane są opakowania polistyrenowe (PS). Inwestorem projektu jest Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku Białej. Koszt realizacji inwestycji wraz infrastrukturą i osprzętem wyniósł 89 425 892,69 PLN, w tym 52 267 360,84 PLN w ramach dofinansowania unijnego i 14 556 000 PLN współfinansowane z WFOŚiGW w Katowicach.
 
ZGO w Bielsku Białej jest jednym z najnowocześniejszych pod względem technologicznym zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce, który spełnia restrykcyjne wymogi UE z zakresie odzysku materiałowego i redukcji masy odpadów biodegradowalnych. Posiada  status tzw. regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), którego realizacja trwała od 2008 do 2012 roku. W ramach inwestycji powstała sortownia mechaniczno-ręczna o przepustowości 70 000 to odpadów rocznie, kompostownia odpadów, stacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz instalacja przetwarzania odpadów budowlanych. Zakład swoim zasięgiem obejmuje miasto i gminę Bielsko Biała oraz gminy Bestwina, Czechowice- Dziedzice, Jaworze, Jasienica, Kozy i Szczyrk. Część integralną ZGO stanowi nowoczesna, wysoce zautomatyzowana instalacja do sortowania odpadów, wybudowana w oparciu o rozwiązania technologiczne przedstawione na polskim rynku przez specjalistów TOMRA Sorting, odpowiedzialnych za sektor odzysku i recyklingu i markę TITECH. Jest ona też jedną z trzech aktualnie funkcjonujących instalacji przeznaczonych do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, posiadającą możliwość odzysku największej ilości rodzajów materiałów w sposób automatyczny. Dzięki zastosowanym procesom w Bielsku Białej możliwe jest znaczące zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska. W wyniku zastosowania rozwiązań technologicznych TITECH z instalacji jedynie ok. 30% odpadów jako balast trafia na składowisko.

Źródło: ZGO, WFOŚiGW
  • Lorem
  • Lorem2
  • Lorem3
  • Lorem4
  • Lorem5
  • Rohre Direct
  • Rury.com.pl
  • Eltrans